مذهبی

روایت تصویری دهه محرم در مسجد مالک اشتربرای تماشای همه عکسها به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 18:24  توسط گروهی  | 


+ نوشته شده در  ساعت 6:30  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری از مراسم شب دهم از دهه آخر صفر در مسجد مالک اشتر

بقیه عکسها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 8:7  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری از مراسم شب هشتم و نهم دهه آخر صفر در مسجد مالک اشتر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 12:50  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری شب ششم دهه آخر صفر 30-10-1390

از امشب به مدت پنج شب حجت الاسلام دکتر عوامی سخنران جلسات مسجد مالک اشتر خواهد بود .

+ نوشته شده در  ساعت 8:6  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری شب پنجم دهه آخر صفر

مسجد مالک اشتر

    


+ نوشته شده در  ساعت 18:36  توسط گروهی  | 

شهید عبدالحسین معافیان

+ نوشته شده در  ساعت 23:27  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری عزاداری شب چهارم دهه آخر صفر 27-10-90

+ نوشته شده در  ساعت 23:22  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری از مراسم شب دوم دهه آخر صفر

+ نوشته شده در  ساعت 6:19  توسط گروهی  | 

شهید سیدرضا میرزائیان

         

+ نوشته شده در  ساعت 7:57  توسط گروهی  | 

شهید سید حسن حسینی

تاریخ شهادت : 1361

شهید مسعود سهیلی در کنار عکس شهید سید حسن حسینی در کتابخانه شهید حمید رجبیان

سید حسن حسینی ، علمدار هیئت

دیگران : علی بابامحمدزاده. حسین نقشه کش . اسماعیل تبریزی

سید حسن حسینی قبل اعزام به جبهه، آخرین زیارت حرم امام رضا (ع)

ایستاده :حاجیه خانم مهجوری.علی بابامحمدزاده. وحید پاک نیا. یزدانی.مرحوم حاج  غلامحسین مهجوری.سعید بلوچزاده . احمد مهجوری. شهرام احمدی.

نشسته :رضا نوایی. ؟. سعید سهیلی. شهید سید حسن حسینی. محمدزاده . مجید مهجوری. جواد مهجوری

اجرای نمایش شاه توله ها

ایستاده : علیرضا سهیلی. علی مجتبوی. حسین مجتبوی. شهید سید حسن حسینی.سعید سهیلی.حمید محمدپرست.

نشسته :خلیل رجبیان.مهدی احراری.اصغر تودرباری.جواد مویزی ثانی


اجرای نمایش شاه توله ها

تودرباری.حمیدرضا سهیلی .علیرضا سهیلی. حسین پیروزفرد. ساعد ترابی.علی وزیری.جواد مهجوری.حسین مجتبوی. اصغر تودرباری.مهدی احراری.؟.

نشسته :علی بابا محمدزاده.مرحوم سعید پاک نیا.رضا باغستانی .؟. علیرضا قدیری. سعید بلوچزاده. حسن لاکی .

ردیف جلو :علی مجتبوی.مجید بلوچزاده. ضیا اصغرپور. شهید سید حسن حسینی.محمدرضا رحمانی . شهید مسعود سهیلی. سیروس ترابی .جواد مویزی ثانی.شهرام احمدی  مهدی مویزی ثانی.

سید حسن حسینی در حال سینه زنی در

هیئت ابوالفضلی مسجد مالک اشتر

سید حسن حسینی درتشییع جنازه شهید رجبیان

سید حسن حسینی در جبهه

همراه با حسن حبیبی

سید حسن حسینی در جبهه

همراه با شهید چمران

سید حسن حسینی در جبهه

همراه با شهید چمران

جنازه شهید سید حسن حسینی

تشییع جنازه شهید سید حسن حسینی

تمام دارایی شهید سید حسن حسینی در هنگام شهادت

کارت شهید سید حسن حسینی


کارت مجلس ختم شهید سید حسن حسینی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 18:8  توسط گروهی  | 

چند عکس قدیمی و خاطره انگیز از فعالیتهای مسجد مالک اشتر

دیوار نوشت

رهسپاریم با خمینی تا شهادت

نرسیده به میدان شهدا . روبروی اداره آموزش و پرورش

محوطه مسجد

سیروس ترابی. نعمت احدی. ملک زاده . پورحسینی. حسین رمضانزاده . ذبیح احدی . سعید و علیرضا سهیلی

نشسته : ساعد ترابی.  حسن لاکی . امیر رحمانی

ردیف جلو شناسایی نشدند.

نمایشگاه کتاب

خیابان دانشگاه مشهد- سال 1359

علی مجتبوی .علیرضا سهیلی. حسین مجتبوی. سعید حسین پور.

علیرضا سهیلی و حسین رمضانزاده

شبستان مسجد

مرحوم دکتر حقیقی در حال تمرین سرود با گروه سرود مسجد

سفر فرهنگی به افغانستان

علیرضا سهیلی با اسماعیل خان استاندار هرات

تشییع جنازه شهید امیر اسماعیلزاده

شهید حسن حسینی . علیرضا سهیلی

صف عزاداران : حسن اسماعیلزاده. تبریزی. شهید عباس اسماعیلزاده. محمد اسماعیلزاده

شبستان مسجد

علیرضا سهیلی و مرحوم منتظری

سلطانی . حجت الاسلام حقیقی پور و محمد ( از میهمانان تاجیک )


+ نوشته شده در  ساعت 12:3  توسط گروهی  | 

چند عکس قدیمی و خاطره انگیز از مسجد مالک اشتر

جلوی در ورودی مسجد

 جعفر رجبیان و علیرضا سهیلی

حیاط مسجد

شهید مسعود سهیلی . شهید ابو محمد تبریزی( از مجاهدین عراقی) . محمد پور حسینی

محمد پور حسینی . ساعد ترابی . شهید ابو محمد تبریزی( از مجاهدین عراقی) . حمیدرضا سهیلی

شبستان مسجد

مرحوم حجت الاسلام منتظری( پدر آیت اله منتظری) در حال سخنرانی در مسجد.

محمود رعیت نژاد. حجت السلام ابراهیمی( امام جماعت وقت مسجد) . حمیدرضا سهیلی. علیرضا سهیلی. مرحوم حجت الاسلام منتظری

میهمانانی از آفریقا

 علیرضا سهیلی.سیروس ترابی. مهمانان آفریقایی . حمیدرضا سهیلی.علی آخشینی. علی وزیری . سعید سهیلی

عکسها در اندازه واقعی در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 8:11  توسط گروهی  | 

چند عکس قدیمی و خاطره انگیز از مسجد مالک اشتر

دفتر انجمن مسجد، بالای کتابخانه

شهید مسعود سهیلی.اکبر انتظامی. سعید سهیلی.عبدالرحمن ( از مصر)حمیدرضا سهیلی. شهید کمال کورسل ( از فرانسه)

شبستان مسجد

شهید کمال کورسل ( از فرانسه).حمیدرضا سهیلی. عبدالرحمن ( از مصر) .اکبر انتظامی.

شبستان مسجد

علی ( از فرانسه). جواد مهجوری .شهید کمال کورسل ( از فرانسه).شهید مسعود سهیلی حمیدرضا سهیلی. عبدالرحمن ( از مصر) .

شبستان مسجد

محمدرضا رحمانی. مهدی احراری .شهید مسعود سهیلی. حسین پیروزفرد. امیر رحمانی. شهید حمیدرضا رحمانی . احمد شهریاری. شهرام احمدی

اجرای نمایش شاه توله ها در مسجد

 ایستاده :علی وزیری. علیرضا سهیلی .

نشسته : الناز. حمیدرضا سهیلی. اکبر چنارانی. مهدی احراری . سعید سهیلی. اصغر تودرباری. شهید مسعود سهیلی

ایستاده: ؟.سعید بلوچزاده .؟.؟.؟.؟.؟. شهید اکبر اکبری مقدم . حسین محمدی. 

نشسته : حسن لاکی .امیر رحمانی . سعید صبوری . سعید سهیلی.شهید امیر نظری.شهید  حمید قیاس.؟. شهید مسعود سهیلی.خلیل رجبیان . رضایی

عکسها را در اندازه بزرگتر در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10:19  توسط گروهی  | 

چند عکس خاطره انگیز از مسجد مالک اشتر

گروه سرود مالک اشتر

ایستاده : سعید بلوچزاده.جواد مجتبوی.مهدی احراری . کرباسی.محمدرضا رحمانی . احمد شهریاری.ضیا اصغرپور.حمیدرضا سهیلی . علی وزیری. حسینی.علیرضا سهیلی

نشسته: پورحسینی . امیر رحمانی. سعید سهیلی. شهید محمدرضا فرهادی

ورزش در بسیج مسجد

حمیدرضا سهیلی .علیرضا سهیلی. شهید اکبر اکبری مقدم . شهید مسعود سهیلی.اکبر انتظامی.

جلوی کتابخانه مسجد با امام جماعت موقت حجت الاسلام شیخ زاده

حسن لاکی . حسین انصاری. رضا آزادی. سعید صبوری راد. حجت الاسلام شیخ زاده. علیرضا سهیلی. علی وزیری.

داخل مسجد

ایستاده :قاسم بی نیاز.امیر رحمانی

 نشسته: علیرضا سهیلی.حسن لاکی .  احمد شهریاری.حمیدرضا سهیلی .سید موسوی.شهید اکبر اکبری مقدم . سیروس ترابی.

اجرای نمایش شاه توله ها

علیرضا سهیلی.حمیدرضا سهیلی .مرحوم بهمن چنارانی. اکبر چنارانی . علی وزیری. مهدی احراری. شهید مسعود سهیلی.اصغر تودرباری.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10:11  توسط گروهی  | 

عکسی و خاطره ای

جلسه دوره قرآن - سال ۱۳۵۳

منزل مرحوم حجت الاسلام بیانی

محمود شبستری . حسین محمدی . رضا عطایی . شهید اکبر اکبری . محمد علی بابامحمدزاده. بیرقدار . ؟. علی بابامحمدزاده .سعید سهیلی.ایراهیم ترشیزی. مرحوم عبدالحسین محمدی . ؟ . مرحوم حجت الاسلام بیانی.مرحوم عباس سهیلی . حمیدرضا سهیلی . رضا محمدزاده . رضا بیانی . رضا بیانی . مرحوم مجتبوی . بیرقدار. صادقی . محمد بیانی . مسعود شبستری . حسن حاج محمدزاده . میرزائیان.

ایستاده : صفر. اکبر هاشمی . مرحوم محمد ترشیزی . سید احمد حسینی

+ نوشته شده در  ساعت 18:21  توسط گروهی  | 

یک عکس ، هزاران خاطره

منزل شهید مسعود سهیلی - سال 1371

ردیف پشت :

حسین انصاری (در آغوشش سجاد) ، حمیدرضا سهیلی ، صادق آهنگران ( در آغوشش سید علی رضایی) ، ؟ ، ؟ ، علیرضا سهیلی ،  مرتضی سرهنگی ( و دخترانش )

ردیف جلو :

امیر مسعود ، امیراطهر و کمیل سهیلی، ؟ ، ؟ .

نشسته :

سعید سهیلی ( در آغوشش سینا سهیلی)

+ نوشته شده در  ساعت 16:26  توسط گروهی  | 

یک عکس ، هزاران خاطره

از راست به چپ ایستاده  : رضا مجتبوی . حمیدرضا سهیلی. مسعود شبستری

نشسته : محمود شبستری . مرحوم رضا ثابتی. سعید سهیلی . شهید مسعود سهیلی. علی محمدزاده

 

سالهای اولیه دهه پنجاه ، در محله مان در میلان هشتم خورشید ،هیئتی داشتیم که اسمش را گذاشته بودیم : هیئت جوانان ابوالفضلی .

دهه محرم و صفر مجلس روضه خوانی و سینه زنی در منزل مرحوم حاج عباس سهیلی برقرار بود و در بقیه سال ، هفته ای یکبار دور هم جمع می شدیم و دوره قرآن برگزار می کردیم . معلم قرآنمان ابتدا شخصی بنام جواهری بود که بعد جایش را به یکی از بچه های دوره بنام ( رضا ثابتی ) داد ، که هم صدای خوبی داشت و قرآن را خوب تلاوت می کرد و هم درس تجوید می دانست  . هر سال بچه هایی که خوب قرآن را یاد می گرفتند و خوب تلاوت قرآن  می کردند ، تشویق می شدند و از آنجا که سرپرست هیئت مردی ورزشکار بنام ( محمد ترشیزی) بود ، جوایز ما معمولا کاپ قهرمانی ، شبیه به کاپ های ورزشکاران بود .

این عکس در روز دریافت این کاپ ها گرفته شده است .

رضا مجتبوی در حال حاضر بازنشسته شده وذاکر اهل بیت و  قاری قرآن است .

حمیدرضا سهیلی به جرگه هنرمندان پیوسته و نویسنده و کارگردان تئاتر است و قصه می نویسد.

محمود شبستری دکتر حاذقی شده و در حالیکه یکی از بهترین متخصصان قلب و عروق می باشد ، ریاست دانشکده پزشکی مشهد را عهده دار است .

رضا ثابتی در همان جوانی درگذشت که خدایش بیامرزد  .

  سعید سهیلی ، یکی از کارگردانهای پرکار و بنام سینما شده است که آثار خوبی همچون مردی شبیه باران ، مردی از جنس بلور و سهراب و .... ساخته است و آخرین کارش نیز  فیلم گشت ارشاد می باشد .

مسعود شبستری دکتر شده و متخصص گوش و حلق و بینی است و در حال حاضر مقیم آلمان می باشد .

مسعود سهیلی هم در ابتدای ورودش به دانشگاه در سال ۱۳۶۵ ، در دانشگاه دیگری بنام جبهه حضور یافت و به اخذ درجه و مقام والای شهادت نائل آمد .روحش شاد باد .

 

+ نوشته شده در  ساعت 14:13  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری روز تاسوعا و شب عاشورا در مسجد مالک اشتر

     جواد مهجوری. سعید سهیلی. سید محمود رضایی. سعید صبوری و وحید پاکنیا                                  نونهالان هیئت

 

 

          حاجی فرهادی و بختیاری از پیشکسوتان هیئت                   حسین پیروزفرد. شهرام احمدی محمدعلی بابا محمدزاده. مسعود سبزعلی و اکبر انتظامی

 

                                                                            دکتر محمود شبستری و مهندس احمد حسینی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 11:14  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری مراسم شب دهم محرم در مسجد مالک اشتر

 

 

 

 

حسین نوری و علی بابا محمدزاده

 

خانم مهجوری که زحمات زیادی را برای برگزاری هر چه بهتر هیئت کشید . خدا اجرش بدهد .

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10:57  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری مراسم شب نهم محرم در مسجد مالک اشتر

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10:53  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری از مراسم شب هشتم محرم در مسجد مالک اشتر

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 6:44  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری مراسم شب هفتم ماه محرم ۱۳۹۰ در مسجد مالک اشتر

 

                محمود فرهادی                                              حمیدرضا سهیلی

   

  

                حاج قدیر بختیاری و موسوی               احمد مهجوری و قاسم بی نیاز و سید محمود رضایی

عکسها را در اندازه بزرگتر در ادامه مطلب مشاهده کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 12:9  توسط گروهی  | 

یک عکس ، هزاران خاطره

هر خاطره ای که از این عکس دارید، بنویسید و به آدرس وبلاگ ارسال نمایید.

 ساعد ترابی. سعید بلوچزاده. ضیا اصغرپور.علی عسکری.جواد مهجوری. قاسم بی نیاز.

حسین عسکری. ؟.؟.سعید صبوری

دونفر نشسته در جلو ( که با علامت ؟ معرفی شده اند ) شناسایی نشدند ،اگر آنها را می شناسید ، نامشان را برای وبلاگ ارسال کنید .

+ نوشته شده در  ساعت 16:21  توسط گروهی  | 

عکسی از آلبوم خاطرات:

آیا افراد حاضر در این عکس را می شناسید ؟

کدامیک از آنان شهید شده اند و نامشان چیست؟

عکس در چه مکانی گرفته شده است ؟

و آن کودک که در جمع ایستاده است کیست ؟

 

پاسخهای خود را بصورت خصوصی ارسال نمایید .

 به قید قرعه به یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح را بدهد جایزه ارزنده ای اهدا خواهد شد .

عکس در اندازه واقعی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 7:7  توسط گروهی  | 

گزارش تصویری تاسوعا و عاشورا در مسجد مالک اشتر

ایستگاه نقاشی

علی و حسین وزیری . محسن احراری

علی اقدسی.حسن نقشه کش . سعید سهیلی . محسن احراری

سعید سهیلی و معلم دوران دبستانش آقای تفضلی

اکبر چنارانی . سعید سهیلی . سعید بلوچزاده .علیرضا و حمید رضا سهیلی

مهدی بابا محمدزاده . جواد مهجوری . محسن بصیری. سعید بلوچزاده. احمد فرهادی

اسماعیل تبریزی. سعید سهیلی . علی بابامحمدزاده.مهدی بابا محمدزاده . محسن بصیری.

 

نوشادی. حمید اسماعیلی. گلچین . کورش تبریزی. جواد مهجوری . اسماعیل تبریزی . اسماعیلزاده

امیر مسعود سهیلی. نوشادی . گلچین. حمید اسماعیلی

علیرضا سهیلی . ساعد ترابی

  

اسماعیل تبریزی

محمدرضا کتابی . حمید صفانیکو. حسن لاکی

احسان فرهادی. سهیل سهیلی. آرش اسماعیلی

امیراطهر سهیلی. امیر احراری

مهدی کاظمیان .سجاد و سبحان انصاری

سید محمود رضایی . محمود فرهادی

سید علی رضایی.محمد لاکی . سینا سهیلی

 

محمد رضا اقدسی . امیراطهر سهیلی. امیر احراری 

کوروش تبریزی. منتظمی . ؟. امیر توده روستا

 

+ نوشته شده در  ساعت 13:53  توسط گروهی  |